14/07/2024

ID MYSMIS: 136298

Contract de finantare NR: POCU/726/6/12/136298

Axa prioritară 6: Educatie si competente, Prioritatea de investiții – 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale.

Proiectul isi propune cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii, in regiunile Centru si Sud-Muntenia.

Desfășurare: Proiectul va fi implementat pe o perioada de 20 de luni (28.05.2021 – 27.01.2023).

Valoarea proiectului:

  •      Valoarea totală eligibilă – 4,451,793.70  lei
  •      Valoarea cofinantarii UE – 4,300,992.51 lei

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementeaza proiectul alaturi de partenerii SC Artemis SRL si Asociatia Social Alert.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *