01/03/2024

Indicatorii proiectului

Indicatori prestabiliți de rezultat:

Indicatori prestabiliți de realizare:

Indicatorii realizați la finalul proiectului: