16/06/2024

Grupul țintă

Grupul tinta din proiectul “PROMOVARE PRIN FORMARE!” este format din 651 de angajati care:

– au domiciliul/resedinta in una cele 2 regiuni mai putin dezvoltate (Centru si Sud-Muntenia);

– sunt angajati, inclusiv persoana fizica autorizata si intreprinderi individuale;

– au implinit 25 ani;

– au varsta sub 65 de ani.

Accentul va fi pun in special pe acei angajati cu nivel scazut de calificare sau nu, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

Din cei 651 angajati, minim 30%, mai exact: 51% dintre acestia, respectiv, 330 persoane se incadreaza intr-una din categoriile de mai jos, dupa cum urmeaza:

-persoane cu varsta de peste 40 de ani: 240

-persoane din mediul rural defavorizat: 90

– nivel scazut de calificare

Regiunile din care provin cei 651 angajati: Centru (Alba, Sibiu, Brasov, Mures, Harghita, Covasna) si Sud Muntenia (Dambovita, Prahova, Giurgiu, Calarasi, Teleorman, Ialomita, Arges).

Apartenenta la grupul tinta format din angajati se va realiza la data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin

proiect, prin adeverinta de angajare a persoanei selectate si dupa caz, alte documente din care sa reiasa provenienta angajatului (din mediul rural) si nivelul de calificare.

Acesti angajati provin cu precadere, dar nu numai, din domeniile: IT, turism si ecoturism, industrii creative, industrii, constructii, alimentara,

textile si pielarie, sanatate si produse farmaceutice, comert, din regiunile Centru si Sud-Muntenia.

Se va avea in vedere respectarea prevederilor legale in domeniul egalitatii de sanse/ nediscriminare/ egalitatea intre femei si barbati in etapa de selectie a grupului tinta in vederea participarii la sesiunile de consiliere profesionala si programele de formare profesionala continua.

Astfel ca, RECRUTAREA GRUPULUI TINTA are la baza principiul egalitatii de sanse si principiul nondiscriminarii si se realizeaza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, varsta, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta.

Dosarele de candidatura vor fi preluate de catre responsabilul grup tinta si expertii GT aferenti. Pentru buna desfasurare a activitatii va fi stabilit un program al depunerilor. Dosarul de candidatura va contine cel putin urmatoarele doc: • copie CI din care sa reiasa varsta si provenienta din mediu rural/urban • adeverinta eliberata de angajator privind statutul de angajat • copii dupa diplomele de studii din care sa reiasa nivelul de calificare • copie dupa certificatul de nastere si dupa cel de casatorie (daca este cazul) • cerere de inscriere care va fi pusa la dispozitie si pe site-urile partenerilor, astfel incat orice persoana interesata sa aiba acces la aceasta • alte documente care demonstreaza eligibilitatea in cadrul grupului tinta (dupa caz). Pe baza documentelor depuse, angajatii vor fi selectati si inscrisi in grupul tinta. Lipsa unuia dintre documente, precum si neindeplinirea criteriilor de selectie conduce automat la neinscrierea candidatului in grupul inregistrate anterior. Dosarele depuse vor fi verificate de catre persoanele responsabile, respectiv: Responsabil GT, Experti GT – membri in comisia de selectie a grupului tinta. Verificarea dosarelor de inscriere va viza indeplinirea corectitudinii/completitudinii dosarului (persoana a adus toate documentele conform solicitarilor). Se va verifica eligibilitatea angajatilor inscrisi din punct de vedere al domiciliului/rezidentei, al varstei, si al nivelului de studii/calificare, pe langa statutul de angajat. Ulterior se vor evalua candidaturile prin aplicarea criteriilor de selectie. In urma avizarii procesului verbal de selectie corespunzator fiecarui partener implicat, se va intocmi o lista cu numele candidatilor declarati admisi precum si cu persoanele propuse pentru pozitiile de rezerva. Lista va fi afisata pe site-ul web al Solicitantului si Partenerilor. Criteriile de selectie utilizate vor fi: • disponibilitatea si angajamentul de participare la activitatile proiectului • evitarea dublei finantari pentru activitatile din cadrul proiectului • principiul „primul venit primul servit” Toate aceste metode asigura o procedura de selectie transparenta, echidistanta si obiectiva, astfel asigurandu-ne de participarea categoriilor si numarului de persoane necesare pentru derularea optima a proiectului. In acelasi timp, aplicand criteriul cu privire la interesul manifestat pentru participarea la activitatile proiectului, ne asiguram ca vor participa la activitatile proiectului numai angajati care sunt realmente interesati de dezvoltarea lor profesionala.

In cadrul acestei etape persoanele responsabile de grupul tinta se vor intalni cu angajatii si angajatorii sau se vor deplasa in teren cu scopul de a identifica persoanele care doresc sa intre in grupul tinta. De asemenea, se vor completa formularele de grup tinta si toate declaratiile si documentele justificative aferente acestora. Rezultatele selectiei vor fi postate pe site-ul aferent proiectului “Promovare prin formare!” precum si pe site-urile Solicitantului si Partenerilor.

ATRAGEREA, MOTIVAREA SI MENTINEREA GRUPULUI TINTA

Proiectul isi propune sa mentina atentia si dorinta de implicare a angajatilor. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi asigurate mecanisme de atragere, motivare, mentinere:

– constientizarea beneficiilor participarii la proiect;

– semnarea angajamentelor din documentele de grup tinta;

– includerea in metodologii a elementelor de motivare;

– asigurarea programelor de formare profesionala continua care ii ajuta pe angajati sa isi dezvolte competentele si abilitatile

– participarea la sesiuni de consiliere profesionala care pot avea beneficii pe termen lung

Mentinerea in proiect a angajatilor se va face prin:

-atractivitatea serviciilor oferite ca modalitate de interactiune, centrata pe individ cu evitarea activitatilor de formare de tip expunere sau impersonale,

-prin mentinerea contactului permanent de mobilizare in vederea participarii la activitati.

Pana la finalizarea implementarii proiectului se va mentine o legatura directa cu fiecare membru al grupului tinta in vederea urmaririi evolutiei acestuia si obtinerii documentelor necesare contorizarii la una sau mai multor categorii de indicatori.

Aceste beneficii SUNT ADUSE STRICT DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI constituind in acelasi timp ELEMENTE DE VALOARE ADAUGATA, acestea fiind elementele pe care proiectul le aduce in plus fata de situatia deja existenta.