01/03/2024

Activitățile proiectului

Activitățile proiectului ”Promovare prin formare!” POCU/726/6/12/136298 sunt următoarele:

A0. Management de proiect

A0.1. Coordonarea generală a proiectului, derularea achizițiilor și managementul financiar

A1. Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC

A1.1. Derularea campaniilor de informare și conștientizare a angajaților și angajatorilor

A2. Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC

A2.1. Selecția și monitorizarea grupului țintă

A2.2. Derularea sesiunilor de consiliere profesională și tutorat a angajaților din grupul țintă

A3. Desfășurarea programelor de formare profesională continuă a angajaților

A3.1. Derularea cursurilor de formare profesională, evaluare și certificare a angajaților

A3.2. Organizarea unui curs bazat pe transfer de bune practici prin intermediul unei platforme de e-learning

A4. Activitate transversală cheltuieli indirecte

A4.1 Activitate pentru decontarea cheltuielilor indirecte