17/06/2024

Cursuri în cadrul proiectului

Cursuri organizate în cadrul proiectului:

În cadrul acestei subactivitati se vor organiza cu preponderenta on-line programe de form. profes. continua, acreditate ANC, precum:

 • Expert Achizitii Publice – organizat de S
 • Competente Antreprenoriale – organizat de S
 • Manager de Inovare – organizat de S
 • Expert Legislatia Muncii – organizat de S
 • Competente sociale si civice – organizat de P2
 • Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal – organizat de P2

 

 • Cursul de “EXPERT ACHIZITII PUBLICE” – COD COR 214946

Este dedicat atat angajatilor din mediul privat cat si celor din institutii publice.

Acest curs va fi organizat pentru 100 de angajati din care:

-persoane cu varsta de peste 40 de ani: 40

-persoane din mediul rural defavorizat: 10

In vederea sustinerii examenului de absolvire in urma caruia vor obtine certificatul Expert Achizitii Publice, toti participantii la acest curs trebuie sa aiba studii superioare absolvite.

Cursul se va derula pe parcursul a 40 h (20 h teorie si 20 h practica). Grupele vor fi formate din aprox. 25 cursanti, in total, fiind organiz. 4 astfel de grupe in cele doua regiuni vizate.

Competente dobandite in urma participarii la curs:

-Analiza legislatiei specifice ocupatiei

-Planificarea achizitiilor publice

-Derularea procedurilor de atribuire

-Finalizarea procedurilor de atribuire

Eval. consta in 2 probe: teoretica (sustinerea unui test grila a 18 intrebari) si practica (sustinerea proiectului individual cu tema “Fisa de date”). Comisia de examinare va fi formata din 2 evaluatori din partea ANC, formatorul si un reprezentant al Furnizorului de Formare Profesionala. In urma eval, absolventii vor primi Certificat de Absolvire a cursului de Specializare “Expert Achizitii Publice”, COD COR 214946, recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

 

 • Cursul de “COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Va fi organizat pentru un numar de 50 de persoane, avand minim studii medii absolvite, din care:

-pers. cu varsta de peste 40 de ani: 10

-pers. din mediul rural defavorizat: 10

Vor fi formate 2 grupe a cate 25 pers.

Tematica curs:

-Introducere in antreprenoriat

-Initierea unei afaceri

-Gestionarea activitatii antreprenoriale conform prevederilor legale

-Strategia de marketing a unei afaceri

-Comunicare si negocierea in afaceri

-Politica de promovare

-Surse de finantare a unui afaceri

-Dezvolt. produselor/serviciilor afacerii

-Managementul resurselor umane

-Contabilitatea si fiscalitatea unei afaceri

-Management financiar

-Managementul riscurilor afacerii

-Logistica necesara derularii afacerii

-Elab. unui Plan de Afaceri

In urma cursului care va fi ca un Mini MBA, angajatii vor avea capacit. de a-si realiza propriul plan de afaceri.

Cursul va avea 60 h, pe parcursul carora teoria se va imbina cu practica, pe parcursul a 9 zile.

In urma eval. acestui program de specializare, toti absolventii vor primi Certificat de absolvire “Competente Antreprenoriale”.

 

 • Cursul de “MANAGER DE INOVARE” –  COD COR 242106

Curs de specializare, 40 h (teorie: 20 si practica 20)

Conditii de participare la curs:

-Invațamânt superior cu diploma de licența;

-Studii universitare in domeniul specializarii sau in domenii conexe

Va fi organizat pentru 150 de persoane din care: pers. cu varsta peste 40 ani: 70, persoane din mediul rural defavorizat: 20, cu 6 grupe a cate 25 pers./grupa. Toti managerii indeplinesc, in esenta, aceleasi functii, indiferent de postul pe care il ocupa, insa modul de realiz a procesului de management variaza in raport cu pozitia pe care o ocupa acestia in cadrul organizatiei: MANAGEMENTUL DE VARF (presedintele sau directorul general al firmei, membrii consiliului de administratie si ai comitetului director), MANAGEMENTUL DE MIJLOC (directorii executivi – comercial, tehnic, economic, resurse umane, productie, vanzari, marketing etc. – si sefii de departamente), MANAGEMENTUL INFERIOR (conducatorii din prima linie – personalul cu functii de conducere operativa, care au in subordine numai executanti). Intr-o societate competitiva, bazata pe cunoastere, intr-o continua schimbare, inovarea constitutie un avantaj, constituie motorul schimbarii, creeaza perfomanta.

Competen. specifice dobandite in urma cursului, conf standard ocupational aferent acestui program:

-Elab. strategiei de inovare a firmei

-Implement. planului de realiz. a strategiei de inovare al firmei

-Elab. metodelor care permit valorificarea capitalului intelectual al firmei,

-Eval. procesului de inovare

In urma eval. cursului de specializare ce va consta in 2 probe (teoretica si practica), absolventii vor primi Certificat de absolvire “Manager de inovare” COD COR 242106.

 

 • Program de form. profes.: “COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE”

Tip Specializare Numar ore: 40 h

Acest curs va fi organizat pentru 150 persoane, din care:

-persoane cu varsta de peste 40 de ani: 40

-persoane din mediul rural defavorizat: 20

Vor fi formate 2 grupe a cate 25 angajati/grupa.

Teme abordate:

-Egalitate de sanse si nediscriminare

-Diversitate si coeziune sociala

-Principii, standarde si instrumente privind respectarea drepturilor omului

-Comunicare in medii diferite

-Participare publica

-Dezvoltare durabila si responsabilitate sociala

-Cetatenie activa si voluntariat

Eval. finala va fi parte teoretica – test tip grila si parte practica – Proiect pe tema aleasa de formator. Absolventii vor primi Certificat de Absolvire emis de ANC cu supliment descriptiv: competente sociale si civice.

 

 • Curs acreditat ANC “EXPERT LEGISLATIA MUNCII” – COD COR 242220

Acest curs va fi organizat pentru 50 persoane, din care:

-persoane cu varsta de peste 40 de ani: 40

-persoane din mediul rural defavorizat: 10

Competente dobandite in urma participarii la curs:

-Aplicarea legis. nationale a muncii, a legis. europene si internationale a muncii si securitatii sociale;

-Elab. de strategii, politici si proceduri necesare aplicari legis. muncii si securitatii sociale;

-Redactarea actelor specifice legis. muncii si securitatii sociale;

-Avizarea actelor specifice legis. muncii si securitatii sociale;

-Concilierea situatiilor conflictuale;

-Cercetarea abaterilor disciplinare;

-Acordarea de consultanta de specialitate in legis. muncii si securitatii sociale;

-Reprezentarea angajatorilor in relatia cu autoritatile din dom. muncii si securitatii sociale;

Nr ore: 180 h – Teorie: 60 h si Practica: 120 h (15 zile) – Practica se va realiza la locul de munca (dep. HR) in urma caruia, cursantul va prezenta o adeverinta corespunzatoare.

Perioada practica: 15 zile lucratoare a cate 8 h/zi

Examen: imediat dupa finaliz. perioadei de practica (test grila si prezentarea proiectului individual)

 

 • Curs “RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” – COD COR 242231

Cursul de responsabil protectia datelor cu caracter personal vizeaza dezvolt. cunostintelor si aptitudinilor practice ale participantilor in vederea desf. activit. privind protectia datelor din cadrul unei firme/ institutie publica, precum si cunoasterea legislatiei in domeniu.

Rolul DPO (Data Proiection Officer) – Responsabilul cu Proiectica Datelor este persoana de contact in cazul operatiunilor cu date personale.

GDRP (General Data Protection Regulation) este reglementarea legislativa ale cetatenilor UE privind protectia datelor din cadrul unei firmei/institutii publice.

Acest curs va fi organizat pentru 151 persoane, din care:

-persoane cu varsta de peste 40 de ani: 40

-persoane din mediul rural defavorizat: 20

Structura cursului:

-70% aplicatii practice

-30% cunostinte teoretice

Teme abordate:

-Notiuni generale privind responsabilitatea protectiei datelor

-Responsabilitatile si fisa postului Responsabilului de Protectia Datelor

-Cadru legislativ privind protectia datelor in conformitate cu noile modificari

-Categorii de proceduri necesare desfasurarii si prelucrarii datelor

-Prelucrarea efectiva a datelor personale

-Metode si tehnici; principiile si terminologia tehnica specifica

-Securitate tehnica;

Examen conform programarii ANC:

-proba teoretica: test grila

-proba practica: proiect dezvoltat individual